Ogled: R-17 – POLJOKOP – LALIĆ

Ogled: P-6 – PG JOVANOVIĆ
27/06/2018
Ogled: P-3 – PG Vasić
27/06/2018
Ogled: R-17 – POLJOKOP – LALIĆ

Ogled: R-17

Naziv: POLJOKOP - LALIĆ
Mesto: Lalić (63 km udaljenost od Novog Sada)
Biljna vrsta: pšenica
Broj tretmana: 2
Količina preparata: 80 ml/ha
 
PoljokopLalic (1)
PoljokopLalic (2)
PoljokopLalic (3)
PoljokopLalic (4)