Ogled: R-13 – AL RAWAFED – SRBIJA

Ogled: R-2 – PG LETIĆ
26/06/2018
Ogled: R-5 – MATIJEVIĆ AGRAR
26/06/2018
Ogled: R-13 – AL RAWAFED – SRBIJA

Ogled: R-13

Naziv: AL RAWAFED - SRBIJA
Mesto: Nova Gajdobra (43 km udaljenost od Novog Sada)
Biljna vrsta: suncokret
Broj tretmana: 2
Količina preparata: 100 ml/ha
 
 
AlReward (1)
AlReward (2)
AlReward (3)
AlReward (4)