Ogled: P-8 – AD PD MAGLIĆ

Ogled: R-5 – MATIJEVIĆ AGRAR
26/06/2018
Ogled: P-2 – PG NINKOV
26/06/2018
Ogled: P-8 – AD PD MAGLIĆ

Ogled: P-8

Ogled: P-8
Naziv: AD PD MAGLIĆ
Mesto: Bački Maglić (30 km udaljenost od Novog Sada)
Biljna vrsta: krompir
Broj tretmana: 2
Količina preparata: 100 ml/ha
 
 
Ogled Maglic (1)
Ogled Maglic (2)
Ogled Maglic (3)
Ogled Maglic (4)
Ogled Maglic (5)
Ogled Maglic (6)
Ogled Maglic (7)